Flomer® COP

Flomer® COP siarczan żelaza II

Flomer® COP – siarczan żelaza w naszej ofercie to produkt wysokiej jakości, wykorzystywany głównie w produkcji koagulantów żelazowych służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Flomer® COP (siarczan żelaza) w zależności od stężenia może być wykorzystywany w wielu gałęziach gospodarki do różnych zastosowań, takich jak:

 • Flokulacja zawiesin w ściekach
 • Redukcja chromu w ściekach
 • Eliminacja fosforanów w ściekach
 • Strącanie siarczków w ściekach
 • Usuwanie zabarwienia ścieków
 • Zagęszczenie osadu kanalizacyjnego
 • Oczyszczanie wody pitnej
 • Oczyszczanie wody przemysłowej
 • Redukcja chromu w cemencie
 • Wytwarzanie pigmentów żelazowych
 • Dodatek do pasz dla zwierząt
 • Dodatek do nawozów sztucznych
 • Kontrola chlorozy roślin
 • Dodatek do torfu

Dzięki swojej uniwersalności Flomer® COP używany jest w wielu branżach m.in.: do uzdatniania wody, oczyszczanie ścieków w przemyśle cementowym, budowlanym, oraz w sektorze ogrodniczym i przy produkcji pasz.

Flomer® COP jest dostępny stale w naszej ofercie, w postaci jasno zielonych kryształków w opakowaniach Big Bag (1000 kg). Dysponujemy własnym transportem.

Flomer® COP stosuje się w postaci roztworu nasyconego, a następnie przed docelowym użyciem rozcieńcza się do wymaganego stężenia. Flomer® COP należy rozcieńczać w zbiorniku magazynowym wyposażonym w mieszadło lub w samochodzie ciężarowym wyposażonym w system rozcieńczania. Rozcieńczenie musi być odpowiednio przeprowadzone tak, aby mieć pewność, że roztwór siarczanu żelazawego nie będzie ulegał krystalizacji.

Odpowiednie zbiorniki do rozcieńczania i przechowywania produktu powinny być wykonane z tworzyw sztucznych (PE, PP, PVC), tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi, stali pokrytej gumą lub betonu pokrytego żywicą epoksydową. Metale mające kontakt z roztworem Koperasu muszą być kwasoodporne. Odpowiednie dozowanie powinno być przeprowadzone za pomocą membranowej pompy dozującej wykonanej z materiału niekorozyjnego.

Flomer® COP jest higroskopijny dlatego należy go przechowywać w suchych warunkach. We właściwych warunkach przechowywania okres przydatności Flomer® COP (siarczanu żelaza) wynosi ponad rok.