Koagulanty

Koagulanty żelazowe typu PIX stanowią szeroką grupę produktów obejmującą siarczany, chlorki i chlorosiarczany żelaza. Do grupy tej należą zarówno produkty zawierające żelazo na II, jak i III stopniu utlenienia. Ze względu na swoją cenę i efektywność działania stanowią one najszerzej stosowaną grupę koagulantów na rynku polskim.
Koagulanty PIX stosowane są do uzdatniania wody technologicznej w przemyśle i do wody pitnej w zakładach komunalnych. Używane są powszechnie zarówno do oczyszczania ścieków komunalnych, jak i przemysłowych. Szczególnie polecane są do usuwania fosforu ze ścieków i wiązania siarkowodoru oraz kondycjonowania osadów ściekowych.

Koagulanty glinowe typu PAX zawierające aktywny glin Al+3 w zakresie stężeń od 4,5 do ponad 12% są wysokowydajnymi środkami używanymi w procesach oczyszczania wszelkiego rodzaju wód (szczególnie w procesie uzdatniania wody pitnej) i ścieków oraz rekultywacji jezior. Wyjątkową skutecznością odznaczają się w zwalczaniu bakterii nitkowatych.

Siarczan glinu znajduje zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej i wody technologicznej w przemyśle, oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.