stacje przygotowania i dozowania polielektrolitów

Stosowanie polielektrolitów występuje praktycznie w każdym procesie oczyszczania ścieków oraz odwadniania osadów. Najczęstsze aplikacje to procesy koagulacji, sedymentacji, klarowania wody obiegowej, flotacji, odwadniania osadów. Natura chemiczna polielektrolitów wymaga wstępnego przygotowania roztworów roboczych. Zachowanie właściwych warunków przygotowania oraz dojrzewania roztworów pozwała na uzyskanie maksymalnej efektywności polielektrolitów.

Firma Węglostal służy pomocą we właściwym doborze parametrów stacji przygotowywania polielektrolitów, ich kompletacją i dostawą.