Kem-Carbo

Kem-Carbo zewnętrzne źródło węgla, produkt służący do poprawy procesu denitryfikacji w bioreaktorach na oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych, pomaga w redukcji azotu. Oferujemy wsparcie technologiczne w zakresie stosowania produktu Kem-Carbo.