Azotan magnezu w roztworze

Azotan magnezu w roztworze stosowany jest gównie jako nawóz w rolnictwie, jednak dzięki zawartości azotanów, może być wykorzystywany również jako zewnętrzne źródło azotu na biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Oferujemy dostawy azotanu magnezu w paletopojemnikach typu IBC (DPPL) oraz luzem w autocysternie wraz z przeładunkiem do zbiornika magazynowego.