azotan wapnia

Azotan wapnia (saletra wapniowa lub norweska) poza wykorzystywaniem jako nawóz w rolnictwie, znajduje także zastosowanie jako środek zapobiegający powstawaniu szkodliwego siarkowodoru w sieci kanalizacyjnej.

Oferujemy dostawy azotanu wapnia w paletopojemnikach typu IBC (DPPL) oraz luzem w autocysternie wraz z przeładunkiem do zbiornika magazynowego.