środki wspomagające

ŚRODKI PRZECIWPIENNE

Fennotech – łatwa w użyciu emulsja zapobiegająca pienieniu się masy papierniczej. zapobiega Zarówno tworzeniu się piany jak i przyczynia się do odpowietrzenia masy papierniczej. Fennotech można stosować w szerokim zakresie pH, dlatego może być ona używana w wielu procesach jak np. usuwanie piany powierzchniowej, usuwanie piany wytwarzanej przez bielarnie. Fennotech w zależności od wymagań klienta może być dostarczona w zbiornikach IBC lub kanistrach 20l.

KLEJE

Fennosize – grupa produktów wykorzystywana w procesie zaklejania papieru, nadająca wyrobom papierniczym – papierowi i tekturze właściwości hydrofobowe. Posiadamy kilka rodzajów środków zaklejających:

  • żywiczny
  • syntetyczny AKD
  • syntetyczny ASA

Kleje w zależności od wymagań klienta mogą być dostarczone w zbiornikach IBC, kanistrach 20l lub w autocysternach.

RETENCJA

Fennopol – polimer wykorzystywany w przemyśle papierniczym do poprawy retencji (zatrzymania) włókien oraz popiołu w produktach papierniczych. Polimery te mogą występować w dwóch postaciach:

  • proszki kationowe lub anionowe;
  • emulsje kationowe lub anionowe;

Fennopol w zależności od wymagań klienta może być dostarczony w postaci:

  • polimer proszkowy – worki 25 kg lub bigbag;
  • polimer emulsyjny – zbiorniki IBC lub kanister 20l;

PAX – koagulant glinowy używany w procesach papierniczych m.in. do wspomagania procesów retencyjnych (zatrzymania). Koagulant PAX w zależności od wymagań klienta może być dostarczony w zbiornikach IBC, kanistrach 20l lub w autocysternach.

Fennosil – wodny roztwór krzemionki używany w procesach papierniczych do poprawy zarówno retencji jak i odwadnialności masy papierniczej. Wpływa na poprawę formowalności i wytrzymałości wstęgi papierniczej. Fennosil w zależności od wymagań klienta może być dostarczony w zbiornikach IBC lub kanistrach 20l.

OCHRONA CYLINDRA YANKEE

Fennocrepe – substancje krepujące wstęgę papieru. Wpływają one na poprawę miękkości papieru, zwiększenie jego objętości i sprężystości. Dodatkowo Fennocrepe przyczyniają się do ochrony cylindra Yankee, na którym przebiega proces krepowania papieru, poprzez wytwarzanie warstwy ochronnej na cylindrze. Fennocrepe w zależności od wymagań klienta mogą być dostarczone w zbiornikach IBC lub kanistrach 20l.

ŚRODKI OCHRONY SITA I FILCA

Fennocor – występujący w postaci bezbarwnej cieczy produkt służący do ochrony sit, walców i filców poprzez wytworzenie na powierzchni ww. części maszyn papierniczych warstwy ochronnej zapobiegającej osadzaniu się składników masy papierniczej pochodzenia naturalnego np. żywic. Wykorzystywany w ochronie mechanicznej maszyn papierniczych. Fennocor dostarczamy do klienta w zbiornikach IBC.

Fennotrol – występujący w postaci cieczy produkt służący do ochrony filców, poprzez wytworzenie na powierzchni filców warstwy ochronnej zapobiegającej osadzaniu się wypełniaczy, żywic lub komponentów procesu zaklejania. Wykorzystywany w ochronie mechanicznej maszyn papierniczych. Fennotrol dostarczamy do klienta w zbiornikach IBC.

Dotacja