Biocydy

Rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego ma wpływ na pogorszenie jakości wód zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych wykorzystywanych do celów bytowo-sanitarnych, a także przemysłowych. Woda stosowana do celów sanitarnych musi spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące obecności substancji chemicznych, jak i obecności bakterii. Ograniczanie zużycia wody w przemyśle prowadzi do domykania obiegów wodnych, co sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Praktycznie woda podawana do odbiorców musi podlegać procesom dezynfekcji. Do tego celu stosowane są różne rozwiązania technologiczne, ale jednym z tańszych i skutecznych jest dezynfekcja wody przy pomocy biocydów tzw. utleniających (podchloryn sodu, chlor gazowy, dwutlenek chloru, ozon itp.).

W większości przemysłowych procesów technologicznych wymagana jest kontrola obecności mikroorganizmów (poziomu infekcji), którą realizuje się przy pomocy biocydów dedykowanych do określonego celu. W produkcji przemysłowej spotykamy się z zagrożeniami biologicznymi stwarzającymi problemy technologiczne, począwszy od alg (glonów), poprzez grzyby, pleśnie i bakterie. Obecne przepisy UE oraz nasze krajowe regulują możliwości i warunki stosowania biocydów w określonych branżach i operacjach technologicznych. Firma Węglostal dysponuje szeroką paletą produktów do stosowania praktycznie we wszystkich gałęziach produkcji, przy zachowaniu obecnych przepisów normujących stosowanie biocydów. Nasi specjaliści mają wiedzę i doświadczenie pozwalające zaproponować optymalne rozwiązanie problemu. W przypadku współpracy świadczymy regularny serwis pozwalający na ocenę efektywności biocydu oraz optymalizujemy jego zużycie.

Fennosan – biocyd, czyli substancja bakteriobójcza likwidująca powszechne mikroorganizmy występujące w ciągu technologicznym papierni. Używany do kontroli wzrostu bakterii, grzybów i drożdży. Fennosan w zależności od wymagań klienta może być dostarczony w zbiornikach IBC lub kanistrach 20l.