VA MEF – MODUL KONTINUIRANOG RADA (FLOTACIJA)

Modul VAMEF radi u kontinuiranom režimu rada po principu flotacije onečišćenja. Uređaj je opremljen pumpama za doziranje kemijskih sredstava, sustavom za ispravljanje pH vrijednosti, mješačem i drugim elementima. Modul ima operacijski displej na kojem se prikazuju svi bitni podaci o vrijednostima tlaka, protoka, radu pojedinačnih uređaja, kao što je brisač, saturator, spremnik mulja i drugo. VAMEF je flotator opremljen svim neophodnim podsklopovima u kompaktnom kućištu koji omogućuje komplekso kemijsko pročišćavanje otpadnih voda.