VA MED – MODUL CIKLIČNOG RADA (FILTRACIJA)

Modul VAMED radi periodično/ciklično u procesu koagulacije, flokulacije, a zatim filtracije otpadnih voda pročišćenih u vreći. Modul je opremljen uređajem za doziranje kako suhih, tako i tekućih kemikalija, sustavom za ispravljanje pH vrijednosti, mješačem i drugim elementima koji su neophodni za odvijanje procesa. Mulj koji nastaje nakon kemijske obrade otpadnih voda, pomoću pneumatske pumpe se prenosi u vreće, gdje dolazi do pročišćavanja i filtracije. Zatim pročišćena voda prolazi kroz ugljeni filter radi završnog pročišćavanja. Na taj se način, pomoću jednog malog uređaja VAMED može provesti kompletno kemijskog pročišćavanje otpadnih voda.