VA MEC – MODUL KONTINUIRANOG RADA (SEDIMENTACIJA)

Modul VAMEC radi kontinuirano u procesu koagulacije i flokulacije s daljnjom sedimentacijom u lamelnom taložniku. Uređaj ima podsklopove neophodne za odvijanje sljedećih procesa: rad dozirnih pumpi, automatsko ispravljanje pH-vrijednosti, mješanje mješačima i drugo. Mulj se iz taložnika automatski izbacuje pomoću pneumatskog ventila opremljenog vremenskim prekidačem. Radi završnog pročišćavanja otpadnih voda je predviđen ugljeni filter. VAMEC je lamelni taložnik opremljen svim potrebnim podsklopovima u kompaktnom kućištu, koji omogućuje komplekso kemijsko pročišćavanje otpadnih voda.