projektiranje i odabir dozirnih uređaja

Ključna za odvijanje procesa uz sudjelovanje naših proizvoda je oprema za doziranje. Pružamo usluge kompletiranja, montaže i servisiranja dozatora.

Uzimamo u obzir individualne potrebe objekta po pitanju optimalizacije spremnika za skladište, količine predviđenih doza reagensa i stupnja automatizacije.