pranje spremnika za skladišta

Nepravilno funkcioniranje instalacije često je vezano uz njeno onečišćenje.

Imamo dugogodišnje iskustvo u pranju spremnika za skladišta, dozirnih postrojenja, usisno-potisnih sustava. Specijaliziramo se u čišćenju spremnika za držanje koagulanata, kiselina i nagrizajućih alkalija.

Za obavljanje navedenih radova, koje spadaju u posebno opasne, šaljemo kvalificirano osoblje, te rabimo najviše kvalitete zaštitnu opremu i profesionalne uređaje. Nepravilna priprema, neiskusni radnici i nepridržavanje se propisa o sigurnosti i zaštiti na radu tijekom obavljanja ovih radnji može stvarati opasnost po zdravlje, a čak i život ljudi.

Sve usluge koje nudimo obavljamo kompleksno, počevši od čišćenja, sve do transporta otpada na mjesto zbrinjavanja. Sve radove obavljamo u skladu s važećim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti okoliša. Naše usluge pružamo bez obzira na dostup medijima.

Imamo sve prikladne dozvole za transport otpada.

Dotacja