laboratorij – analitika

Kako bi ispunili očekivanja naših klijenata stvorili smo laboratorij u kojem provodimo fizikalno-kemijske analize vode i otpadnih voda, te mikroskopska ispitivanja aktivnog mulja.

U našem laboratoriju možemo, pored ostalog, obaviti sljedeće analize i ispitivanja:

  • mikroskopska ispitivanja aktivnog mulja, ocjena kvalitete,
  • ispitivanje parametara otpadnih voda: KPK, amonijev dušik, nitrati, fosfatni fosfor, sulfati,
  • ispitivanje parametara vode: mutnost, boja, preostali aluminij, amonijev dušik, nitrati, alkalnost, sulfati,
  • odabir i optimalizacija doze kemikalija za vodu i otpadne vode,
  • odabir flokulanata za ugušćivanje i dehidraciju mulja od otpadnih voda,
  • odabir preparata protiv pjenjenja.

Provodimo laboratorijska ispitivanja u svrhu:

  • analize sastojaka sirovih otpadnih voda,
  • analize podložnosti otpadnih voda na procese kemijskog pročišćavanja,
  • analize sastojaka pročišćenih otpadnih voda nakon obrade,
  • optimalizacije tehnologije kemijskog pročišćavanja (odabir adekvatnog preparat i doze).