STANICE ZA PRIPREMU I DOZIRANJE POLIELEKTROLITA

Polielektroliti se primijenjuju praktički u svakom procesu pročišćavanja otpadnih voda i sedimentacije mulja. Najčešće se apliciraju u procesima koagulacije, sedimentacije, bistrenja vode koja cirkulira, flotacije, dehidracije mulja. Kemijska priroda polielektrolita zahtjeva predpripremu radnih otopina. Samo uz održanje adekvatnih uvjeta pripreme i “sazrijevanja” otopina može se postići maksimalna učinkovitost polielektrolita.

Firma Węglostal pruža pomoć kod pravilnog odabira parametara stanica za pripremu polielektrolita, njihove kompletacije i dostave.