POLIELEKTROLITI U OBLIKU EMULZIJE

Nudimo polielektrolite tipa Superfloc i Sedifloc u tekućem stanju (u obliku emulzije) raznog ionskog naboja i molekularne težine.

Polielektroliti u tekućem obliku mogu biti:

  • kationski
  • anionski

Polielektroliti Superfloc i Sedifloc se koriste za dehidraciju i ugušćivanje mulja iz otpadnih voda, uz pomoć uređaja tipa preša, centrifuga, mehanički zgušćivači, te potpomažu procese koagulacije vode i otpadnih voda (flokulacija), kao i služe za tretiranje vode (reduciraju suspenziju i mutnost).

Više vrsta polielektrolita omogućuje odabir sredstva pogodnog za individualne potrebe klienta.

Polielektroliti u tekućem stanju tipa Superfloc i Sedifloc dostavljamo u kanisterima od 20 l, bačvama od 120l i 200l ili u cisternama IBC zapremine 1000l.