POLIELEKTROLITI (FLOKULANTI)

U našoj ponudi možete pronaći polielektrolite u krutom stanju i u obliku emulzije.