KOAGULANTI NA BAZI ALUMINIJA – PAX, PAX XL

Aluminijski koagulanti tipa PAX sadrže aktivan aluminij Al+3 u koncentraciji od 4,5 do preko 12% i generalno spadaju u 3 glavne grupe:

  • nisko alkalni koagulanti PAX 16, PAX 18, PAX 25, PAX XL60
  • srednje alkalni koagulanti PAX XL1, PAX XL3, PAX XL9, PAX XL10, PAX, PAX XL61, PAX XL69
  • visoko alkalni koagulanti PAX XL1905, PAX XL1910, PAX XL19F, PAX XL19H

Koagulanti PAX su vrlo učinkoviti i koriste se prije svega za tretiranje bilo koje vrste voda (a napose pitke vode), za pročišćavanje kućnih i industrijskih otpadnih voda, te za rekultivaciju jezera. Služe za učinkovito suzbijanje klamidija u aktivnom mulju. Određene vrste aluminijskih koagulanata PAX primijenjuju se u proizvodnji papira.