Fennosan – biocidni pripravak koji uklanja mikroorganizme koje su prisutne u tehnološkom procesu u tvornici papira. Koristi se za kontrolu rasta bakterija, gljivica i plijesni. Fennosan se može, po zahtjevu klijenta, isporučiti u spremnicima IBC ili kanisterima 20 l.