NATRIJEV ALUMINAT SAX

Natrijev aluminat SAX je tekući koagulant široko primijenjen kod pročišćavanja industrijskih otpadnih voda koje imaju visoku kiselost, sadrži svojstva koagulanta i neutralizatora.