ISPRAVAK PH VRIJEDNOSTI

U ovu kategoriju spadaju sljedeći proizvodi: neorganske kiseline – solna kiselina, sumporna kiselina, fosforna kiselina, natrijev hidroksid – u otopini, u krutom stanju (listići, granule), natrijev aluminat SAX.