NATRIJEV HIPOKLORID

Natrijev hipoklorid se koristi u kemijskoj, tekstilnoj, celulozno-papirnoj industriji, a isto tako i kao sredstvo za izbjeljivanje i dezinfekciju u više industrijskih grana.

Zahvaljujući snažnom oksidacijskom i antibakterijskom djelovanju, primijenjuje se za dezinfekciju vode u bazenima, pitke vode, tehnološke vode (u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji) i industrijske vode.

Natrijev podklorid koji nudimo je pakiran u kanistere od 20 ili 30 l i u spremnike na paleti IBC (DPPL) zapremine 1000 l.