Kem-Carbo vanjski izvor organskog ugljena, proizvod koji se koristi za poboljšanje denitrifikacije u bioreaktorima, kako na komunalnim pročistačima, tako i na industrijskim, pomaže u procesu redukcije azota. Nudimo tehnološku pomoć u procesu korištenja Kem-Carbo.