Sufinanciranje


Tvrtka WĘGLO-STAL PPHU WALDEMAR BISKUPEK je realizirala 
projekt pod nazivom: „Provedba inovativnih procesa u konfekciranju tekućih opasnih tvari”
sufinancirala ga je Europska Unija u okviru
Regionalnog Operativnog Programa Šlezijske Županije za period od 2014-2020.

Ostvareni ciljevi:

– Pojednostavljenje proizvodnog procesa uz pomoć uvođenja inovativnih procesa „Provedba inovativnih procesa u konfekciranju tekućih opasnih tvari”.

– bolja organizcija rada zahvaljujući 2 netehnološkim inovacijama (marketinška i organizacijna).

– Provedba novih usluga:

  • Usluga konfekciranja tekućih opasnih tvari.
  • Konfekciranje lepila u papirnoj industrii- ranije nije bilo rađeno.
  • Priprema tekućih proizvoda različitih koncentracija prilagođenih potrebama klijenta.

– Poboljšanje kvalitete usluga (preciznost vaganja, čistoća ambalaže).

– Poboljšanje sigurnosti na radu.

– Zaštita prirodnog okoliša (apsorpcija izduvnih gasova, poboljšanje čistoće na radnom mjestu).

Vrijednost projekta: 570 650,00 PLN
Iznos sufinanciranja: 256 792,50 PLN