Voda a odpadní vody

Nejdůležitější oblastí činnosti společnosti Węglostal je použití moderních metod čištění odpadních vod a úpravy vody. Spolupracujeme s komunálními společnostmi a prakticky každou průmyslovou odvětví, která využívá vodu.

Námi nabízené technologie jsou založeny na znalostech o používání chemických prostředků k dosažení požadovaných ekologických výsledků.

Prioritou je individuální přístup ke každému úkolu a optimalizace investičních a provozních nákladů našich zákazníků.