VA MEF – JEDNOTKA S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM (FLOTACE)

Jednotka VAMEF pracuje v nepřetržitém režimu založeném na principu flotace znečištění. Sada obsahuje čerpadla dávkující chemické prostředky, systém pro korekci pH, míchadlo a další zařízení. Jednotka je vybavena provozním displejem, který zobrazuje všechny klíčové informace o tlaku, průtocích, provozu jednotlivých zařízení, jako jsou: sběrač, saturátor, usazovací nádrž a další. VAMEF je flotátor vybavený všemi potřebnými komponenty v kompaktním krytu, umožňujícím komplexní chemické čištění odpadních vod.