VA MED – JEDNOTKA S CYKLICKÝM PROVOZEM (FILTRACE)

Jednotka VAMED pracuje v cyklickém/dávkovacím režimu založeném na principu koagulace, flokulace a následné filtrace odpadních vod očištěných pytlovačem. Jednotka je vybavena dávkovacím systémem, který dávkuje suché i kapalné chemikálie, systémem pro korekci pH, míchadlem a dalšími prvky potřebnými k provedení procesu. Kal vznikající po chemickém čištění odpadních vod je přepravován pneumatickým čerpadlem do pytlů, kde očištěné odpadní vody jsou filtrovány. Vyčištěné odpadní vody procházejí uhlíkovým filtrem pro dodatečné čištění. Tímto způsobem VAMED umožňuje dosáhnout kompletního chemického čištění odpadních vod v jednom malém zařízení.