VA MEC – JEDNOTKA S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM (SEDIMENTACE)

Jednotka VAMEC pracuje v nepřetržitém režimu, zahrnuje koagulační a flokulační komory s další sedimentací v lamelové usazovací nádrži. Jednotka má komponenty potřebné k provádění procesu: dávkovací čerpadla, automatická korekce pH, míchadla a další. Kal z usazovací nádrže je vypouštěn automaticky pomocí pneumatického ventilu s časovým vypínačem. Pro dodatečné čištění odpadních vod je určen uhlíkový filtr. VAMEC je lamelová usazovací nádrž vybavená všemi potřebnými komponenty v kompaktním krytu, který umožnuje komplexní chemické čištění odpadních vod.