STANICE PRO PŘÍPRAVU A DÁVKOVÁNÍ POLYELEKTROLYTŮ

Polyelektrolyty se používají prakticky v každém procesu čištění odpadních vod a odvodňování kalů. Nejčastějšími použití jsou procesy koagulace, sedimentace, čištění cirkulační vody, flotace a odvodňování kalů. Chemická povaha polyelektrolytů vyžaduje předběžnou přípravu pracovních roztoků. Udržování vhodných podmínek pro přípravu a zrání roztoků umožňuje získat maximální účinnost polyelektrolytů.

Společnost Węglostal pomůže při správném výběru parametrů stanice pro přípravu polyelektrolytů, jejich kompletaci a dodání.