Odvodňování kalů

Odvodňování kalů je proces doprovázející procesy chemického a biologického čištění komunálních i průmyslových odpadních vod. Proces odvodnění umožňuje výrazné snížení objemu, hmotnosti a fyzického stavu kalů, čímž se výrazně snižují náklady spojené s jeho dalším použitím. Společnost Węglostal na základě vlastních zkušeností a zkušeností skupiny Kemira s vlastním know-how a znalostmi pomáhá současným i budoucím zákazníkům získat optimální poměr efektu k ceně odvodňovacího procesu.

Kombinace výhod použití koagulantů a flokulantů, znalost současných odvodňovacích technik a spolupráce s dodavateli zařízení je klíčem k uspokojivým službám pro naše zákazníky.