měření koncentrace sirovodíku

Nabízíme přesné měření sirovodíku pomocí senzoru Kemira H2S-Guard Measurement v rozsahu měření 0-1000 ppm. Služba zahrnuje provedení místní kontroly za účelem stanovení optimálních bodů měření, týdenní měření sirovodíku senzorem Kemira H2S Guard Measurement a přípravu závěrečné zprávy. V rámci služby získává zákazník také možnost sledovat výsledky měření online na webových stránkách, např. koncentrace H2S a teploty.