Laboratoř – analytika

Pro splnění očekávání našich zákazníků jsme vytvořili laboratoř, kde provádíme fyzikálně-chemické rozbory vod a odpadních vod, a také mikroskopická vyšetření aktivovaného kalu.

V rámci provozu laboratoře můžeme např. provádět následující analýzy a vyšetření:

  • mikroskopické vyšetření aktivovaného kalu, hodnocení kvality,
  • vyšetření parametrů odpadních vod: CHSK, amonný dusík, dusičnany, fosfor fosforečný, sírany,
  • vyšetření parametrů vody: zákal, barva, zbytkový hliník, amonný dusík, dusičnany, alkalita, sírany,
  • výběr a optimalizace dávky chemikálií pro vodu a odpadní vody,
  • výběr flokulantů pro zahušťování a odvodňování kanalizačních kalů,
  • výběr prostředků proti pěnění.

Laboratorní vyšetření, která provádíme, jsou zaměřena na:

  • analýzu složení surových odpadních vod,
  • analýzu náchylnosti odpadních vod k procesu chemického čištění,
  • analýza složení očištěných odpadních vod,
  • optimalizaci technologie chemického čištění (výběr vhodného produktu a dávky).