doprava

Sklady jsou článkem v logistickém řetězci, kde doprava hraje klíčovou roli. Nabízíme jak nejjednodušší řešení založená na celovozových nákladech, tak i širokou škálu produktových a hromadných konfigurací v rámci jedné dodávky. Dlouholeté zkušenosti mezinárodního přepravce a vývozce zajišťují správnou přípravu celní dokumentace a pomáhají předcházet problémům a prostojům na hranicích EU.