Balení

Balení tekutých nebezpečných látek.
„Díky zavedení inovací můžeme bezpečně, čistě a přesně balit kapalné nebezpečné látky, jako jsou koagulanty, anorganické kyseliny nebo roztok hydroxidu sodného.
Kapalné koagulanty, anorganické kyseliny (včetně kyseliny sírové a kyseliny fosforečné) a roztok hydroxidu sodného lijeme do obalů různých objemů, např. 20l kanystrů, 200l sudů a 1000l IBC kontejnerů.
Zavedení inovativního procesu balení zlepšuje bezpečnost práce, zvyšuje čistotu obalů, zlepšuje čistotu pracoviště a umožňuje přesné vážení zboží.“

Balení lepidla pro papírenství.
Implementace inovativních balicích procesů umožňuje balit prakticky libovolné množství tekutých prostředků na výrobu papíru, od nejmenších 1litrových balení přes 20litrové kanystry, 200litrové sudy až po 1000litrové IBC kontejnery.

Příprava tekutých produktů o různých koncentracích přizpůsobených potřebám zákazníka.
Díky zavedení procesní inovace jsme schopni připravit roztoky chemických látek, včetně roztoků flokulantů, kyseliny sírové nebo hydroxidu sodného, o různých koncentracích dle očekávání a potřeb zákazníka.