WG Pump

WG PUMP PB-165

Těleso čerpadla a všechny vnější prvky jsou vyrobeny z chemicky odolného PP.

Čerpadlo bylo navrženo pro tichý provoz a vysokou účinnost 165 l/min.

Ložiska hřídele jsou vyrobena z PTFE a HHR keramiky, což zaručuje vysokou kvalitu a odolnost. Ocelový hnací hřídel, těsně chráněná v trubce z PP.

Čerpadlo je univerzální a lze jej použit v chemickém, potravinářském, zemědělském, petrochemickém průmyslu a mnoha dalších.

Polský výrobek. Polský servis, dostupnost náhradních dílů.

Záruka 12 měsíců.

Vertikální povodňové čerpadlo (sudové čerpadlo, čerpadlo pro paletové nádrže, paletové kontejnery, kontejnery Mauzer) je čerpadlo pro vykládání kapalin z normalizovaných kontejnerů typu IBC (DPPL) a z nádrží, jejichž hloubka není menší než 1,1 m. Je ideální pro čerpání médií vyskytujících se v různých průmyslových odvětvích. Sudové čerpadlo je pohodlné zařízení s velmi širokým rozsahem použití, pro téměř všechny druhy nehořlavých kapalin.

Čerpadlo je určeno pro každého uživatelé, který si přečetl manuál a byl proškolen o bezpečnosti práce.

Čerpadlo vložte do nádrže přes otvor v její horní části, ponořte jej a ujistěte se, že je zalité médiem.

Nepoužívejte čerpadlo k čerpání hořlavých a výbušných médií, čerpadlo by se nemělo používat v místnostech s nebezpečím výbuchu.

Neponořujte čerpadlo do čerpaného média nad nosnou desku čerpadla.

V případě zcela otevřených nádrží by mělo být čerpadlo zajištěno proti převrácení.

Výtlačná potrubí nesmějí způsobit napnutí na výtlačném hrdle.

Za žádných okolností nepoužívejte čerpadlo jako podpěru potrubního systému.

Je zakázáno čerpat kapaliny bez pružné hydraulické hadice připevněné k výstupu, zajištěné proti vysunutí kovovou páskou, s délkou umožňující bezpečnou přepravu kapaliny do cílové nádrže.

Dodržujte bezpečnostní předpisy obsažené v Manuálu!

Účinnost je 165 dm³/min, a max. výška zvedání H2O je 13,5 m.

Čerpadlo se používá pro pitnou a průmyslovou vodu skladovanou v sudech, jakož i pro různá chemicky agresivní a neutrální média, rozpouštědla, nehořlavé kapaliny (kyseliny, zásady), např.:
kyselina mravenčí, amoniak, kyselina boritá, kyselina chromová (do 10 %), kapalná hnojiva, kyselina octová, fotografická činidla, kyselina fluorovodíková (do 70 %), ovocné kyseliny, hydroxid draselný, chlorid měďnatý, kyselina mléčná, hydroxid sodný, kyselina fosforečná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová (do 80 %), destilovaná voda

Více informací o chemické odolnosti polypropylenu naleznete na veřejně dostupných webových stránkách pod heslem: „CHEMICKÁ ODOLNOST POLYPROPYLENU”.

Ne. Čerpadlo se nesmí používat k čerpání hořlavých a výbušných médií, čerpadlo by se také nemělo používat v místnostech s nebezpečím výbuchu.
Na speciální přání zákazníka můžeme připravit verzi čerpadla přizpůsobenou k čerpání paliv, v této věci kontaktujte našeho zástupce.

Celková hmotnost čerpadla je asi 22 kg.

Po dokončení práce a v případě výměny média je nutné čerpadlo důkladně vyčistit (propláchnout). Pokud nebude čerpadlo čištěno, může dojít k nesnášenlivosti mezi médiem a čerpadlem nebo mezi předchozím a aktuálním médiem. Za tímto účelem dodržujte bezpečnostní listy dávkovaných médií.

Pravidelné čištění (proplachování) čerpadla prodlužuje jeho životnost a zajišťuje udržení správné účinnosti.

Čerpadlo lze zakoupit pouze u autorizovaného distributora – Grupa Węglostal Sp.z.o.o.

Požadovaný průměr otvoru v nádrži je minimálně 140 mm. Čerpadlo vložte do nádrže přes otvor v její horní části, ponořte jej a ujistěte se, že je zalité médiem