Spumol je řada prostředků pro hašení pěny a zabránění její tvorbě v komunálních čistírnách odpadních vod (jak ve fermentoru, tak i v provzdušňovacích komorách) a v technologických linkách.
Mohou být používány jak v komerční formě, tak i ve formě vodní emulze.

  • Spumol BJ je roztok hlinitých solí vyšších mastných kyselin v minerálním oleji s přídavkem neiontových emulgátorů a butylalkoholu. Používá se k hašení a prevenci tvorby pěny v celulózo-papírenském průmyslu a ke snížení množství pěny v biologických a biologicko-mechanických čistírnách odpadních vod.
  • Spumol BJ/C je bezvodý roztok hlinitých solí vyšších mastných kyselin ve speciálním minerálním oleji s přídavkem neiontových emulgátorů. Na rozdíl od Spumol BJ mají použité suroviny mnohem lepší zdravotní parametry. Používá se jako prostředek proti pěnění v biologických a biologicko-mechanických čistírnách odpadních vod, v cukrovarnickém, bramborářském a celulózo-papírenském průmyslu.
  • SPUMOL K-3 je směs polyoxyalkylendiolů a rostlinných olejů. To, co jej odlišuje od výše uvedených, ​​je odolnost vůči kyselému i zásaditému prostředí, a své funkční vlastnosti si zachovává v širokém teplotním rozmezí, tedy až nad 150 °C. Stejně jako Spumol BJ/C se kromě čistíren odpadních vod používá v cukrovarnickém, bramborářském a celulózo-papírenském průmyslu.

Přípravky řady Spumol dodáváme v 20l kanystrech, sudech a paletových kontejnerech typu IBC (DPPL).