Přípravky FENNOTECH® vyráběné společností Kemira CHIMIE SA se používají k hašení pěny a prevenci její tvorby v technologických linkách a v komunálních čistírnách odpadních vod (jak ve fermentoru, tak i v provzdušňovacích komorách). Používají se v odvětvích jako je: potravinářství, papírenství, výroba barev, textilní průmysl, výroba detergentů, zpracování kovů, rafinérie a další založené na fermentačním procesu.

  • FENNOTECH® 5000 je univerzální prostředek proti pěnění určený pro různá průmyslová odvětví a čistírny odpadních vod, vyznačující se dobrými preventivními vlastnostmi a účinností opravného účinku.
    FENNOTECH® 5000 se vyznačuje vysokou účinností odvzdušnění, skvělými dispergačními vlastnostmi ve vodním prostředí, dlouhodobou účinností a velmi dobrou stabilitou vůči vysokým teplotám a skladování.
    Prostředek se používá při čištění odpadních vod ke snížení množství pěny, zejména v anaerobních septicích, ale také při odvodňování kalů a likvidaci odpadních vod.
  • FENNOTECH® 6042 je vodní neiontová disperze na bázi polydimethylsiloxanové kapaliny.
    Mezi hlavní vlastnosti přípravku patří vysoká protipěnivá a lámavá účinnost pro silné a slabé černé louhy, vysoká účinnost odvzdušňování stimulující odvodnění a snižující ztráty síranů. Kromě toho se FENNOTECH® 6042 vyznačuje výjimečně dlouhotrvající účinností, žádnou tvorbou smoly, neobsahuje dioxiny.
    Prostředek proti pěnění byl vyvinut pro řešení problémů s pěnou a filtrací při čištění a proplachování surové papíroviny z měkkého a tvrdého dřeva.

Přípravky řady FENNOTECH® dodáváme v kanystrech, sudech a paletových kontejnerech typu IBC (DPPL).