POLYELEKTROLYTY VE FORMĚ EMULZE

Nabízíme polyelektrolyty typu Superfloc a Sedifloc v tekutém stavu (emulze) s různými iontovými náboji a molekulovými hmotnostmi.

Polyelektrolyty ve formě emulze se dělí na:

  • kationtové
  • aniontové

Polyelektrolyty Superfloc a Sedifloc se používají k odvodňování a zahušťování odpadních kalů na zařízeních, jako je lis, odstředivka, mechanický zahušťovač, a také k podporování procesu koagulace vody a odpadních vod (flokulace) a úpravě vody (snižují suspenze a zákal).

Velké množství typů polyelektrolytů umožňuje vybrat prostředek vhodný pro individuální potřeby zákazníka.

Polyelektrolyty v tekutém stavu typu Superfloc a Sedifloc jsou baleny do 20l kanystrů, 120l a 200l sudů nebo do IBC kontejnerů o objemu 1000 l.