POLYELEKTROLYTY V PEVNÉM STAVU

Nabízíme polyelektrolyty typu Superfloc a Sedifloc v pevném stavu s různými iontovými náboji a molekulovými hmotnostmi.

Polyelektrolyty v pevném stavu se dělí na:

  • kationtové,
  • aniontové,
  • neiontové

Polyelektrolyty Superfloc a Sedifloc se používají k odvodňování a zahušťování odpadních kalů na zařízeních, jako je lis, odstředivka, mechanický zahušťovač, a také k podporování procesu koagulace vody a odpadních vod (flokulace) a úpravě vody (snižují suspenze a zákal).

Velké množství typů polyelektrolytů umožňuje vybrat prostředek vhodný pro individuální potřeby zákazníka.

Sypké polyelektrolyty typu Superfloc a Sedifloc jsou standardně baleny do 25kg pytlů a umístěny na paletu po 40 ks.