SYSTÉM FERROX

Systém FERROX je komplexní metoda boje proti sirovodíku v kanalizačních sítích a proti korozi betonových prvků kanalizačních kolektorů. Řešení nabízená naší společností se nezaměřují pouze na eliminaci zápachů, ale především na prevenci vzniku sirovodíku. Produkty patřící do skupiny FERROX jsou soli železa a chemické sloučeniny s oxidačním účinkem, které vážou sirovodík na netoxické sulfidy železa.

Systém FERROX zahrnuje následující čtyři prvky:

  • místní kontrola a měření sirovodíku senzorem Kemira HS2 Guard, na tomto základě výběr vhodného reaktantu a dávky,
  • výběr technických řešení dávkování FERROXu přizpůsobených potřebám zákazníka,
  • realizace „na klíč“ systému pro dávkování reaktantu ze skupiny FERROX,
  • přeprava a překládka reaktantu FERROX pomocí specializovaného zařízení na uvedené místo.