DUSIČNAN VÁPENATÝ

Dusičnan vápenatý (ledek vápenatý nebo norský) se kromě použití jako hnojivo v zemědělství používá také jako prostředek zabraňující tvorbě škodlivého sirovodíku v kanalizační síti.

Nabízíme dodávky dusičnanu vápenatého v paletových kontejnerech typu IBC (DPPL) a volně loženého v autocisterně, včetně překládky do skladovací nádrže.