HYDROXID SODNÝ

Hydroxid sodný v roztoku

Kromě regulaci pH je hydroxid sodný široce používán v mnoha průmyslových odvětvích. Používá se např. v průmyslu: chemickém (jako reaktant a meziprodukt), textilním, celulózo-papírenském, gumárenském, kovoprůmyslu, farmaceutickém a potravinářském (mlékárny, pivovary, řeznictví, cukrovary) jako čisticí a dezinfekční prostředek.
Nabízíme také hydroxid sodný ve vodném roztoku (louh sodný) především s koncentrací 30 % a 50 % NaOH. Nabízíme dodávky v kanystrech, IBC (DPPL) paletových kontejnerech a volně ložené v autocisterně, včetně překládky do skladovací nádrže.

Hydroxid sodný v pevném stavu (vločky, granule)

Kromě regulaci pH je hydroxid sodný široce používán v průmyslu. Používá se v průmyslu: chemickém (jako reaktant a meziprodukt), textilním, celulózo-papírenském, gumárenském, kovoprůmyslu, farmaceutickém a potravinářském (jako čisticí a dezinfekční prostředek).
Nabízíme hydroxid sodný v pevném stavu (žíravá soda, kaustická soda), ve formě vloček i granulí. Kaustická soda je balena do 25kg pytlů umístěných na paletě po 40 kusech.