ANORGANICKÉ KYSELINY

Kyselina chlorovodíková (HCl) se používá např. při regulaci pH vody v procesu úpravy vody, čištění odpadních vod, a také v chemickém, hutním (moření oceli), textilním průmyslu, výrobě domácí chemie, v celulózo-papírenském, gumárenském, farmaceutickém a energetickém průmyslu.
Nabízíme kyselinu chlorovodíkovou v potravinářské i technické kvalitě.
Nabízíme dodávky v kanystrech, IBC (DPPL) paletových kontejnerech a volně ložené v autocisterně, včetně překládky do skladovací nádrže.

Kyselina sírová (H2SO4) je široce používána v průmyslu a v procesu úpravy vody. Používá se jako surovina při výrobě anorganických a organických chemikálií, včetně výroby umělých hnojiv, jako pomocný prostředek (katalyzátor, dehydratační činidlo, regulátor pH) při procesu povrchové úpravy, při čištění výfukových plynů a při průmyslovém čištění.
Nabízíme dodávky kyseliny sírové různých koncentrací v kanystrech, IBC (DPPL) paletových kontejnerech a volně ložené v autocisterně, včetně překládky do skladovací nádrže.

Kyselina fosforečná V (Kyselina ortofosforečná) se používá např. jako meziprodukt při syntéze chemických produktů, výrobě minerálních hnojiv, fosfátů, složka detergentů a čistících prostředků, prostředek pro povrchovou úpravu kovu, výrobu fosfátových ochranných nátěrů na kovy, odvápňování armatury v teplárenství.
Kromě toho se používá jako potravinářská přísada v potravinářském průmyslu, přísada při výrobě kosmetiky a krmiv, a také k čištění šťáv v cukrovarnickém průmyslu.
Nabízíme dodávky technické kyseliny fosforečné s koncentrací min. 72 % H3PO4 a potravinářské kyseliny fosforečné s koncentrací 75 % H3PO4 v kanystrech, IBC (DPPL) paletových kontejnerech a volně ložené v autocisterně, včetně překládky do skladovací nádrže.