KOREKCE PH

Do této kategorie patří produkty jako: anorganické kyseliny – kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný – hydroxid sodný v roztoku, hydroxid sodný v pevném stavu (vločky, granule), hlinitan sodný SAX.