HLINÍKU – PAX, PAX XL

Koagulanty hliníku typu PAX obsahují aktivní hliník Al+3 v koncentračním rozmezí od 4,5 do více než 12% a obecně se z hlediska alkality dělí do 3 skupin:

  • nízko zásadité koagulanty PAX 16, PAX 18, PAX 25, PAX XL60
  • středně zásadité koagulant PAX XL1, PAX XL3, PAX XL9, PAX XL10, PAX, PAX XL61, PAX XL69
  • vysoce zásadité koagulanty PAX XL1905, PAX XL1910, PAX XL19F, PAX XL19H

Koagulanty PAX jsou vysoce účinné prostředky používané především v procesu úpravy různých druhů vod (zejména pitné vody), čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a rekultivace jezer. Běžně se používají v boji proti vláknitým bakteriím v aktivovaném kalu. Některé typy koagulantů hliníku PAX se používají při výrobě papíru.