Flomer® COP síran železnatý

Flomer® COP síran železnatý

Flomer® COP – síran železnatý v naší nabídce je vysoce kvalitní produkt používaný především při výrobě koagulantů železa, které slouží k úpravě vody a čištění odpadních vod. V závislosti na koncentraci může být Flomer® COP (síran železnatý) používán v mnoha průmyslových odvětvích pro různé aplikace, například:

  • Flokulace nerozpuštěných látek v odpadních vodách
  • Snížení obsahu chromu v odpadních vodách
  • Odstranění fosfátů z odpadních vod
  • Srážení síranů z odpadních vod
  • Odstranění barvy odpadních vod
  • Zahuštění kanalizačního kalu
  • Čištění pitné vody
  • Čištění průmyslové vody
  • Snížení obsahu chromu v cementu
  • Výroba železitých pigmentů
  • Přísada do krmiv pro zvířata
  • Přísada do umělých hnojiv
  • Kontrola chlorózy rostlin
  • Přísada do rašeliny

Díky své univerzálnosti se Flomer® COP používá v mnoha průmyslových odvětvích, např.: úprava vody, čištění odpadních vod v cementářském a stavebním průmyslu, a také v zahradnictví a při výrobě krmiv.

Flomer® COP je neustále dostupný v naší nabídce ve formě světle zelených krystalů balených do bigbagu (1000 kg). Máme vlastní dopravu.

Flomer® COP se používá ve formě nasyceného roztoku, a poté se před cílovou aplikací naředí na požadovanou koncentraci. Flomer® COP je nutné ředit v skladovací nádrži vybavené míchadlem nebo v nákladním vozidle vybaveném ředicím systémem. Ředění musí být prováděno vhodným způsobem, aby se zajistilo, že roztok síranu železnatého nebude krystalizovat.

Vhodné nádrže pro ředění a skladování produktu by měly být vyrobeny z plastů (PE, PP, PVC), plastů vyztužených skelnými vlákny, oceli potažené gumou nebo betonu potaženého epoxidovou pryskyřicí. Kovy přicházející do styku s roztokem síranu železnatého musí být odolné vůči kyselinám. Vhodné dávkování by mělo být prováděno pomocí membránového dávkovacího čerpadla vyrobeného z nekorozivního materiálu.

Flomer® COP je hygroskopický, proto by měl být skladován v suchu. Za správných skladovacích podmínek je skladovatelnost Flomer® COP (síranu železnatého) delší než jeden rok.