Koagulanty

Koagulanty železa typu PIX tvoří širokou skupinu produktů zahrnující sírany, chloridy a chlorsírany železa. Do této skupiny patří produkty obsahující železo v oxidačním stupni II i III. Díky své ceně a účinnosti jsou nejpoužívanější skupinou koagulantů na polském trhu.
Koagulanty PIX se používají k úpravě technologické vody v průmyslu a pitné vody v komunálních závodech. Běžně se používají k čištění komunálních i průmyslových odpadních vod. Doporučují se zejména pro odstraňování fosforu z odpadních vod, vázání sirovodíku a úpravu odpadních kalů.

Koagulanty hliníku typu PAX obsahující aktivní hliník Al+3 v koncentračním rozmezí od 4,5 do více než 12% jsou vysoce účinné prostředky používané v procesech čištění všech druhů vod (zejména v procesu úpravy pitné vody) a odpadních vod, a také při rekultivaci jezer. Jsou výjimečně účinné v boji proti vláknitým bakteriím.

Síran hlinitý se používá při úpravě pitné vody a technologické vody v průmyslu, čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.