POMOCNÉ PROSTŘEDKY

PROSTŘEDKY PROTI PĚNĚNÍ

Fennotech – snadno použitelná emulze, která zabraňuje pěnění papíroviny. Zabraňuje tvorbě pěny i přispívá k odvzdušnění papíroviny. Fennotech lze používat v širokém rozmezí pH, proto je vhodný pro mnoho procesů, např. odstraňování povrchové pěny, odstraňování pěny vytvořené bělírnami. V závislosti na požadavcích zákazníka může být Fennotech dodán v IBC kontejnerech nebo 20l kanystrech.

LEPIDLA

Fennosize – skupina produktů používaných v procesu klížení papíru, které poskytují papírovým produktům – papíru a lepence – hydrofobní vlastnosti. Máme několik typů klížících prostředků:

  • pryskyřičný
  • syntetický AKD
  • syntetický ASA

V závislosti na požadavcích zákazníka mohou být lepidla dodána v IBC kontejnerech, 20l kanystrech nebo autocisternách.

RETENCE

Fennopol – polymer používaný v papírenském průmyslu ke zlepšení retence (zadržování) vláken a popela v papírových výrobcích. Tyto polymery mohou míst dvě formy:

  • kationtové nebo aniontové prášky;
  • kationtové nebo aniontové emulze;

V závislosti na požadavcích zákazníka může být Fennopol dodán ve formě:

  • práškový polymer – 25kg pytle nebo bigbagy;
  • emulzní polymer – IBC kontejnery nebo 20l kanystr;

PAX – hliníkový koagulant používaný v papírenských procesech např. ke zlepšování procesů retence (zadržování). V závislosti na požadavcích zákazníka může být koagulant PAX dodán v IBC kontejnerech, 20l kanystrech nebo autocisternách.

Fennosil – vodný roztok oxidu křemičitého používaný v papírenských procesech ke zlepšování retence a odvodnění papíroviny. Zlepšuje tvarovatelnost a pevnost papírového pásu. V závislosti na požadavcích zákazníka může být Fennosil dodán v IBC kontejnerech nebo 20l kanystrech.

OOCHRANA YANKEE VÁLCE

Fennocrepe – substancje krepujące wstęgę papieru. Wpływają one na poprawę miękkości papieru, zwiększenie jego objętości i sprężystości. Dodatkowo Fennocrepe przyczyniają się do ochrony cylindra Yankee, na którym przebiega proces krepowania papieru, poprzez wytwarzanie warstwy ochronnej na cylindrze. Fennocrepe w zależności od wymagań klienta mogą być dostarczone w zbiornikach IBC lub kanistrach 20l.

ŚRODKI OCHRONY SITA I FILCA

Fennocor – látky krepující papírový pás. Zlepšují měkkost papíru, zvětšují jeho objem a pružnost. Kromě toho Fennocrepe přispívá k ochraně Yankee válce, na kterém probíhá proces krepování papíru, vytvořením na válci ochranné vrstvy. V závislosti na požadavcích zákazníka může být Fennocrepe dodán v IBC kontejnerech nebo 20l kanystrech.

PROSTŘEDKY NA OCHRANU SÍTA A PLSTI

Fennocor – bezbarvý tekutý přípravek používaný k ochraně sít, válců a plsti vytvořením na povrchu těchto částí papírenských strojů ochranné vrstvy, která zabraňuje usazování složek papíroviny přírodního původu, např. pryskyřic. Používá se pro mechanickou ochranu papírenských strojů. Fennocor dodáváme zákazníkovi v IBC kontejnerech.

Fennotrol – tekutý přípravek používaný k ochraně plsti vytvořením na povrchu plsti ochranné vrstvy, která zabraňuje plniv, pryskyřic nebo složek z klížícího procesu. Používá se pro mechanickou ochranu papírenských strojů. Fennotrol dodáváme zákazníkovi v IBC kontejnerech.