Kemipal

Kemipal

KEMIPAL je mikronizovaný hydroxid hlinitý ve formě prášku s různou granulací. Může být používán jako anorganické plnivo do kompozitních materiálů (syntetický mramor) a jako zpomalovač hoření.

KEMIPAL se používá jako netoxický, nežíravý ohnivzdorný nátěr pro všechny plasty, které se zpracovávají při teplotách menších než 200 °C.

Když je hydroxid hlinitý vystaven teplotám přesahujícím 250 °C, například při požáru, tepelně se rozkládá podle následující reakce:
2 Al(OH)3 + teplo (300 kJ) —> Al2O3 + 3 H2O

 • Vlivem endotermické reakce se spotřebovává energie, což způsobí ochlazení hořícího produktu a zpomalení šíření ohně;
 • Uvolněná, odpařující se směs vody a chemikálií udusí plameny a odebere kyslík, který by oheň udržoval;
 • Na povrchu polymeru se vytváří inertní pevná forma Al2O3 a vytváří tak ochrannou vrstvu, která pohlcuje zplodiny hoření a omezuje šíření ohně.

Není proto divu, že se používání hydroxidu hlinitého jako ohnivzdorného plniva zvyšuje díky jeho důležité schopnosti snižovat hustotu kouře a toxicitu. Při požáru se výrazně snižuje tvorba korozivních a toxických plynů a hustota kouře. Velmi dobrých parametrů ohnivzdornosti se dosáhne kombinací hydroxidu hlinitého a dalších prostředků zvyšujících ohnivzdornost, jako je Zn – boritan; Sb2O3, chlor nebo sloučeniny fosforu.

KEMIPAL může být používán v následujících polymerech (jako plnivo a prostředek zvyšující ohnivzdornost).

 • Nenasycené polyesterové pryskyřice (SMC, BMC, laminate, syntetický mramor).
 • Termosetové polyesterové a akrylové produkty s „tvrdým povrchem”, které jsou běžně používány kvůli své odolnosti a konstrukčním výhodám ve srovnání s tradičními materiály, jako jsou lamináty, dřevo, keramické dlaždice a kámen (kuchyňské desky, koupelnové skříňky, nábytek a dekorativní povrchy v bankách, barech, restauracích).
 • Epoxidové pryskyřice (lamináty, lepidla).
 • Polyuretanové pryskyřice (izolační pěny, disperze, pojiva).
 • Latex (koberce na pěně, sedáky, impregnační pěny, pružné PUR).

DOSTUPNÁ BALENÍ

 • Papírové pytle na paletě (1000 kg)
 • Pytle typu bigbag
 • Kontejnery