DUSIČNAN HOŘEČNATÝ V ROZTOKU

Dusičnan hořečnatý v roztoku se používá především jako hnojivu v zemědělství, ale díky obsahu dusičnanů lze jej využit i jako externí zdroj dusíku v biologických čistírnách odpadních vod.

Nabízíme dodávky dusičnanu hořečnatého v paletových kontejnerech typu IBC (DPPL) a volně ložený v autocisterně, včetně překládky do skladovací nádrže.